Νόμος 4325/15

Ν4325/2015: Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4325/2015: Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 47/Α/2015), 11-05-2015.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο 1: Εκδημοκρατισμός των σχέσεων κράτους και κοινωνίας

 

Άρθρο 1: Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών - Απαγόρευση πολιτικής επιστράτευσης απεργών

Άρθρο 2: Συμμετοχή της κοινωνίας στη διαδικασία στελέχωσης Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και Συνήγορου του Πολίτη

 

Κεφάλαιο 2: Εξορθολογισμός του πειθαρχικού δικαίου

 

Άρθρο 3: Αποκατάσταση του τεκμηρίου αθωότητας στην πειθαρχική διαδικασία

Άρθρο 4: Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 5: Πειθαρχικά Συμβούλια

Άρθρο 6: Πειθαρχικά παραπτώματα

 

Κεφάλαιο 3: Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας - Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

 

Άρθρο 7: Επέκταση των δικαιωμάτων πολιτών και υπαλλήλων

Άρθρο 8: Απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης έργου

Άρθρο 9: Συμμετοχή προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε διαδικασίες κινητικότητας

Άρθρο 10: Ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Άρθρο 11: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Άρθρο 12: Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών - Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών

Άρθρο 13: Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων Δημοσίου - Ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων Δημοσίου

 

Κεφάλαιο 4: Αποκατάσταση αδικιών - Επαναφορά προσωπικού - Κινητικότητα

 

Άρθρο 14: Πεδίο εφαρμογής και διαδικασίες

Άρθρο 15: Διαδικασία προσδιορισμού και πλήρωσης θέσεων με εθελοντική κινητικότητα

Άρθρο 16: Τριμελείς Επιτροπές του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Άρθρο 17: Επαναφορά προσωπικού

Άρθρο 18: Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων και κατάταξη προσωπικού

Άρθρο 19: Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας

Άρθρο 20: Διορισμός επιτυχόντων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Άρθρο 21: Κατάργηση θεσμού διαθεσιμότητας - Μεταφορά πιστώσεων

Άρθρο 21Α

Άρθρο 21Β

 

Κεφάλαιο 5: Άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

 

Άρθρο 22: Εκποίηση αυτοκινήτων του Δημοσίου

Άρθρο 23: Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 24: Θέματα Εθνικού Τυπογραφείου

Άρθρο 25: Αποσπάσεις διακριθέντων αθλητών

Άρθρο 26: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 27: Θέματα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 28: Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Άρθρο 28Α

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50: Έναρξη ισχύος - Κατάργηση διατάξεων

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 11-05-2015

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.