Νόμος 4423/16 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η σύσταση νέων αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών κατά τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1627/1939 (ΦΕΚ 64/Α/1939) απαγορεύεται.

 

2. Ο ως άνω αναγκαστικός νόμος [Ν] 1627/1939 ισχύει περιορισμένα μόνο για τους υφισταμένους αναγκαστικούς δασικούς συνεταιρισμούς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

3. Όπου στον αναγκαστικό νόμο [Ν] 1627/1939 γίνεται παραπομπή στην ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τους δασικούς συνεταιρισμούς, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 2169/1993 (ΦΕΚ 149/Α/1993) και των νόμων [Ν] 2810/2000 (ΦΕΚ 61/Α/2000) και 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011), ως ίσχυαν μέχρι την 26-04-2016.

 

Η κατάργηση των ως άνω διατάξεων με το άρθρο 50 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016), δεν ισχύει για τους υφιστάμενους αναγκαστικούς δασικούς συνεταιρισμούς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.