Νόμος 4461/17 - Άρθρο 103

Άρθρο 103


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, δύναται να είναι έως 2 έτη.}

 

β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται σε Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, Τοπικά Ιατρεία και Μονάδες Υγείας - ΠΕΔΥ, δύναται να είναι έως 2 έτη.}

 

2. Οι διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015), εφαρμόζονται και για τους επικουρικούς ιατρούς που τοποθετούνται σε Ακτινοθεραπευτικά τμήματα, σε Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας, στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ) του ΓΝΑ ΚΑΤ και σε Κλινικές αποκατάστασης των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των λοιπών δημόσιων νοσοκομείων της χώρας. Η διάταξη αυτή ισχύει από 04-12-2015, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4351/2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 106 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.