Νόμος 4461/17 - Άρθρο 95

Άρθρο 95: Ασφαλιστική Ικανότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1Α του άρθρου 31 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι ασφαλισμένοι του τέως Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 33, για την περίοδο από 01-03-2017 έως 28-02-2018 ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.}

 

2. Στους ασφαλισμένους των περιπτώσεων A', Β' και Γ' της υποπαραγράφου Α.3. της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), της παραγράφου 7 του άρθρου 30 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015), καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών, παρατείνεται το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος μέχρι 28-02-2018 με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις.

 

3. Η ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε είδος από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των ασφαλισμένων του τέως Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ηλικίας από 30 έως 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του νόμου 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010) και παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι, παρατείνεται μέχρι τις 28-02-2018, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οφειλές προς τον τέως Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρείται η ρύθμιση.

 

4. Η ασφάλιση από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των ανέργων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999), της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011), της παραγράφου Α2 του άρθρου 138 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), της παραγράφου 3 του άρθρου 75 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013), της παραγράφου 1Β του άρθρου 18 του νόμου 4242/2014 (Α'50) και της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015), παρατείνεται μέχρι τις 28-02-2018.

 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2768/1999 και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού υποχρεούται να καταβάλει την προβλεπόμενη εισφορά στον ΕΦΚΑ.

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 1Β του άρθρου 31 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α/1951), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33, για την περίοδο από 01-03-2017 έως 28-02-2018 καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.

 

Οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33, για την περίοδο από 01-03-2017 έως 28-02-2018 καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.

 

Οι εργαζόμενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους που αναφέρονται στο άρθρο 33, για τη χρονική περίοδο από 01-03-2017 έως 28-02-2018 καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.

 

Οι πωλητές Λαϊκού Λαχείου, οι οποίοι υπάγονται στο κεφάλαιο ΙΓ' του Κανονισμού Ασφάλισης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων-ΕΤΑΜ, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33, για τη χρονική περίοδο από 01-03-2017 έως 28-02-2018 καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για παροχές ασθένειας σε είδος χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.}

 

6. Στο άρθρο 2 του νόμου 4338/2015 (ΦΕΚ 131/Α/2015) προστίθεται παράγραφος 18 ως εξής:

 

{18. Οι αναβάτες ιπποδρομιών, οι μαθητευόμενοι αναβάτες και οι προπονητές δρομώνων ίππων, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, για τη χρονική περίοδο από 01-03-2017 έως 28-02-2018 καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για παροχές ασθένειας σε είδος χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.