Νόμος 4495/17 - Άρθρο 150

Άρθρο 150: Ρυθμίσεις για Υβριδικούς Σταθμούς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης με τον Διαχειριστή του Δικτύου πριν τις 31-12-2015 και για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης πριν την ως άνω ημερομηνία που είναι σε ισχύ, καθώς και οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που έχουν ενταχθεί στο σύνολό τους ή έχει ενταχθεί τμήμα τους, σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα πριν την ως άνω ημερομηνία, συνάπτουν σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006). Για τους σταθμούς αυτούς δεν εφαρμόζεται το άρθρο 21 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.