Νόμος 4512/18 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Οικονομικό Έτος - Όργανο διοίκησης και διαχείρισης των πόρων - Προϋπολογισμός - Έσοδα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οικονομικό έτος είναι η χρονική περίοδος η οποία περιλαμβάνει τις διοικητικές πράξεις και τα γεγονότα, τα οποία σχετίζονται με τη διαχείριση των πιστώσεων και την εκτέλεση των δαπανών του Φορέα.

 

2. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 01-01-και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.

 

3. Η διοίκηση και διαχείριση των πόρων του Φορέα ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή εξουσιοδότησης σε άλλα όργανα του Φορέα να υπογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις διαχείρισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

5. Οι αναγκαίες για τη λειτουργία του Φορέα και την εκπλήρωση της αποστολής του, πιστώσεις, εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του.

 

6. Οι εισπράξεις των εσόδων και οι πληρωμές πάσης φύσης δαπανών διενεργούνται από τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται ο Φορέας και στις οποίες τηρούνται οι λογαριασμοί του. Οι επιστροφές, διαγραφές και εκπτώσεις των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του Φορέα, διενεργούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.