Νόμος 4585/18 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Τροποποίηση του άρθρου 51 παράγραφος 15 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 15 του άρθρου 51 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{15. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι χρήσεις γης που ορίζονται κατά τις ειδικές διατάξεις των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων που εγκρίθηκαν πριν τη δημοσίευση του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) είναι δεσμευτικές για τη διοίκηση μόνο στην περίπτωση που κατόπιν αυτών εγκρίθηκαν πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης ή ένταξης σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας 1 έτους από τη δημοσίευση του παρόντος κινείται η διαδικασία αναθεώρησης των συγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η ως άνω αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31-12-2019, διαφορετικά από 01-01-2020 εφαρμόζονται αυτοδικαίως δεσμευτικά οι διατάξεις των ως άνω Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις όπου έχει κινηθεί η διαδικασία αναθεώρησης κατά τα ανωτέρω.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.