Νόμος 4585/18 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Παράταση μετακινήσεων προσωπικού δημόσιων μονάδων υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εντός της ίδιας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας ή μεταξύ διαφορετικών Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, που έχουν πραγματοποιηθεί με αποφάσεις των οικείων Διοικητών σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α/2007), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 8 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) και οι οποίες έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους μέχρι τις 31-12-2018.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.