Νόμος 4599/19

Ν4599/2019: Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4599/2019: Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 40/Α/2019), 04-03-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Εξεταστές

Άρθρο 4: Διαδικασία δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών

Άρθρο 5: Καταγραφή εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών

Άρθρο 6: Εποπτεία και αξιολόγηση εξεταστών και εκπαιδευτών

Άρθρο 7: Χώροι διενέργειας δοκιμασιών

Άρθρο 8: Κέντρο ελέγχου και πληροφοριακό σύστημα

Άρθρο 9: Κυρώσεις

Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις

 

Μέρος Β: Άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης

 

Άρθρο 11: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012

Άρθρο 12: Τροποποίηση της οίκοθεν Α3/50984/7947/2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Άρθρο 13: Οικονομικά θέματα αδειών οδήγησης

Άρθρο 14: Συνοδευόμενη οδήγηση

Άρθρο 15

 

Μέρος Γ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Άρθρο 18

Άρθρο 19: Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων

Άρθρο 20: Τροποποίηση των νόμων 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010), 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018) και του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984)

Άρθρο 21: Τροποποίηση διατάξεων για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα

Άρθρο 22: Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Άρθρο 23: Διαγραφή ανεξόφλητων προστίμων στις αστικές συγκοινωνίες

Άρθρο 24: Χρόνος μηχανοδήγησης

Άρθρο 25

Άρθρο 26: Στήριξη φροντίδας τέκνων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Άρθρο 27: Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Άρθρο 28

Άρθρο 29: Τροποποίηση του άρθρου 119 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)

Άρθρο 30: Τροποποίηση του άρθρου 42 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018)

Άρθρο 31: Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 32: Ρυθμίσεις βοσκήσιμων γαιών

Άρθρο 33: Ρυθμίσεις γεωργικών κατασκευών

Άρθρο 34

Άρθρο 35: Τροποποίηση των ρυθμίσεων για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Άρθρο 36: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010)

Άρθρο 37: Διευθέτηση πληρωμής εκκρεμών υποχρεώσεων του Πράσινου Ταμείου

Άρθρο 38: Επικουρικό προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών παροχής υγείας στις Ένοπλες Δυνάμεις

Άρθρο 39: Τροποποίηση του άρθρου 66 του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/2016)

Άρθρο 40: Τροποποίηση των άρθρων 34 και 34Α του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999)

Άρθρο 41: Τροποποίηση των άρθρων 71 και 76 του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/2016) και του άρθρου 43 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/2018)

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 01-03-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.