Νόμος 4602/19 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 2244/1994, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για τη χορήγηση εγκρίσεων δόμησης και την έκδοση αδειών δόμησης του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), καθώς και την προέγκριση οικοδομικών αδειών και την έκδοση οικοδομικών αδειών του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017) από τις κατά νόμο αρμόδιες υπηρεσίες, για την κατασκευή των δομικών κατασκευών, όπως τα θεμέλια των πύργων των ανεμογεννητριών, των οικημάτων στέγασης του εξοπλισμού ελέγχου και των μετασχηματιστών και των λοιπών συνοδευτικών έργων αιολικών σταθμών που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν προ της θέσεως σε ισχύ του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), οι κάτοχοι των οποίων προβαίνουν σε αποξήλωση και αντικατάσταση του εξοπλισμού τους με νέο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), ή προχωρούν σε ριζική ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισμού αυτών, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 22 του άρθρου 3 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016), ο έλεγχος των όρων και περιορισμών δόμησης συντελείται και διενεργείται αυτοτελώς, κατά παρέκκλιση κάθε τυχόν αντίθετης ρύθμισης, επί της ιδιόκτητης ή μισθωμένης ή παραχωρηθείσας έκτασης όπου είχε εγκατασταθεί το αρχικό έργο, για την οποία προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.