Νόμος 4607/19 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Τροποποίηση των άρθρων 55 και 73 του νόμου 2960/2001


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 55 του νόμου [Ν] 2960/2001, όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις ι)β' και ι)γ' ως εξής:

 

{ι)β) Σημείο Κατανάλωσης φυσικού αερίου: Η εγκατάσταση καταναλωτή φυσικού αερίου στην οποία παραδίδεται φυσικό αέριο για τελική χρήση.

 

ι)γ) Διανομέας ή Αναδιανομέας φυσικού αερίου είναι:

 

α)α. ο Προμηθευτής φυσικού αερίου, κατά την έννοια της περίπτωσης κ)β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), για την ποσότητα φυσικού αερίου που προμηθεύει σε Σημείο Κατανάλωσης φυσικού αερίου,

 

β)β. ο Τελικός Πελάτης φυσικού αερίου, κατά την έννοια της περίπτωσης ι)στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4001/2011, για την ποσότητα που καταναλώνει και την οποία προμηθεύεται αποκλειστικά για δική του χρήση σε σημείο διαφορετικό από το Σημείο Κατανάλωσης φυσικού αερίου.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 73 του νόμου [Ν] 2960/2001, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 36 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσδιορίζονται τα στοιχεία που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Τελωνειακές Υπηρεσίες, καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο φυσικό αέριο.}

 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν από την 01-07-2019.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.