Νόμος 4613/19 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ρυθμίσεις θεμάτων μετατάξεων και αποσπάσεων νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 50 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμίζουν θέματα αποσπάσεων του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, πλην διοικητικού και των ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, μεταξύ των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, με εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 35 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017) και τις διατάξεις για λόγους υγείας.}

 

2. Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 50 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που είναι σύζυγοι των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 2946/2001 (Α'224), επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, σε Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στην πόλη που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους ή σε Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που απέχει έως και 25 km από την πόλη που υπηρετεί ο/η σύζυγος, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της περιοχής.

 

Οι αποσπάσεις του ως άνω προσωπικού, εάν διενεργούνται εντός της ίδιας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, γίνονται με απόφαση του Διοικητή της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και εάν διενεργούνται μεταξύ δύο Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία των ανωτέρω αποσπάσεων.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 35 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Επιτρέπεται η μετάταξη και η απόσπαση νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, πλην του διοικητικού και των ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μη παραμεθόριων περιοχών σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας παραμεθόριων περιοχών, μετά από αίτηση του υπαλλήλου στην Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας υποδοχής, η οποία υποβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Η μετάταξη και η απόσπαση διενεργείται, ύστερα από γνώμη του Διοικητή του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προέλευσης του υπαλλήλου, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, εάν η μετάταξη ή απόσπαση διενεργείται εντός της ίδιας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας ή με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, εάν διενεργείται μεταξύ δύο Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών και σε περίπτωση διαφωνίας των δύο Διοικητών, με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 

Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση του ίδιου κλάδου και κατηγορίας του υπαλλήλου και με υποχρέωση παραμονής στον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας υποδοχής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών. Η απόσπαση διενεργείται για 2 έτη, με δυνατότητα παράτασης 1 ακόμη έτους.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία των ανωτέρω μετατάξεων και αποσπάσεων.

 

Οι αιτήσεις των υπαλλήλων για μετάταξη ή απόσπαση σε παραμεθόριο περιοχή, οι οποίες εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.