Νόμος 4673/20 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) τα άρθρα 1 έως και 34, 36 και 39 έως και 41 του νόμου 4384/2016, όπως ισχύουν, του άρθρου 41 του νόμου 4384/2016 καταργουμένου αναδρομικά από τότε που ίσχυσε, ήτοι από 26-04-2016,

 

β) η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 4492/2017 (ΦΕΚ 156/Α/2017), όπως ισχύει,

 

γ) η υπ' αριθμόν 2062/132509/2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 3938/Β/2016), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 36 και

 

δ) κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.