Προεδρικό διάταγμα 110/01 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διεύθυνση Πολιτισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Πολιτισμού αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:

 

α) Τμήμα Α' Προβολής Πολιτισμού

 

β) Τμήμα Β' Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης

 

2. Η Διεύθυνση Πολιτισμού έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Α' Προβολής Πολιτισμού

 

Το Τμήμα Προβολής Πολιτισμού έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) Την ενεργοποίηση και εναρμόνιση της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα του Πολιτισμού, καθώς και τη συλλογή, μελέτη και επεξεργασία στοιχείων σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την διενέργεια όλων των πράξεων ανάδειξης, αξιοποίησης και προβολής της αιγαιοπελαγίτικης κληρονομιάς και παράδοσης.

 

β) Την ανάδειξη και προβολή της αιγαιοπελαγίτικης πολιτιστικής παράδοσης και κληρονομιάς, όπως διαμορφώθηκε από τους αρχαιότατους χρόνους ως σήμερα, σαν αδιάσπαστο μέρος του ελληνικού πολιτισμού.

 

γ) Τη χρηματοδότηση έργων κάθε προγράμματος που αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά.

 

δ) Την ηθική και οικονομική ενίσχυση αρμοδίων φορέων για τη διεξαγωγή και εκτέλεση ερευνών, μελετών, έργων και γενικά δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ανάδειξη και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάπτυξης.

 

ε) Τη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή του υπάρχοντος ιστορικού υλικού, των ιστορικών αναλύσεων και ερευνών, σχετικά με την ιστορία του Αιγαίου και τις μακραίωνες καταβολές του Ελληνικού πολιτισμού.

 

στ) Την ενθάρρυνση με κάθε μέσο και την οικονομική ενίσχυση φορέων, φυσικών και νομικών προσώπων, για τη συμμετοχή τους σε εκθέσεις του εσωτερικού και εξωτερικού, που σκοπό έχουν την προβολή του Αιγαίου.

 

ζ) Τη μελέτη και εισήγηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του αιγαιοπελαγίτικου χώρου, καθώς και την οργάνωση και εποπτεία διεθνών, πανελλήνιων και τοπικών εκθέσεων με σκοπό την προβολή του Αιγαίου.

 

η) Τη συγκέντρωση, διατήρηση και με κάθε μέσο προβολή των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού.

 

θ) Την έκδοση ή ενίσχυση έκδοσης βιβλίων ή άλλων εντύπων, που σκοπό έχουν την προβολή του Αιγαίου στο εσωτερικό και εξωτερικό.

 

ι) Τον εμπλουτισμό των κάθε είδους βιβλιοθηκών του Αιγαίου με βιβλία και έντυπο υλικό, που σκοπό έχουν την πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής του Αιγαίου.

 

ι)α) Την παραγωγή, αγορά ή ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών, βιντεοταινιών, κασετών, διαφανειών και φωτογραφικών αποτυπώσεων, πολιτιστικού, ιστορικού, λαογραφικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου.

 

ι)β) Την μελέτη, οργάνωση και εποπτεία, καθώς και την ηθική ή οικονομική ενίσχυση και επιχορήγηση συνεδρίων πανελληνίων ή διεθνών, που συγκαλούνται στον αιγαιοπελαγίτικο χώρο ή αναφέρονται σε αυτόν.

 

ι)γ) Την μελέτη, οργάνωση και εποπτεία, καθώς και την ηθική ή οικονομική ενίσχυση και επιχορήγηση συναφών με τα συνέδρια αυτά εκδηλώσεων, όπως σεμιναρίων, συμποσίων, ημερίδων, διαλέξεων, συναντήσεων κ.λ.π. πανελλήνιων ή διεθνών που συγκαλούνται στον αιγαιοπελαγίτικο χώρο ή αναφέρονται σε αυτόν.

 

ι)δ) Την επικοινωνία με τους φορείς των απόδημων Αιγαιοπελαγιτών και τη χορήγηση οικονομικών ή άλλων ενισχύσεων για την οργάνωση εκδηλώσεων προβολής του Αιγαίου στο εξωτερικό.

 

β) Τμήμα Β' Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης

 

Το Τμήμα Πολιτιστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α) Τη μελέτη, οργάνωση και ενίσχυση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που γίνονται στον χώρο του Αιγαίου ή αναφέρονται σε αυτόν, με σκοπό την προβολή του.

 

β) Την οργάνωση ή οικονομική ενίσχυση γυμναστικών, αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς και την ενθάρρυνση με κάθε μέσο της συμμετοχής σε αντίστοιχες δραστηριότητες στο εσωτερικό και εξωτερικό.

 

γ) Τη μέριμνα για τη βράβευση λογοτεχνικών, πνευματικών και λοιπών δραστηριοτήτων για την προβολή του αιγαιοπελαγίτικου χώρου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με την απονομή επαίνων και χρηματικών

βραβείων.

 

δ) Τη μέριμνα για παραγωγή ή χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας.

 

ε) Την εποπτεία, ηθική και υλική υποστήριξη με την καταβολή επιχορηγήσεων σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που αναπτύσσουν τα γράμματα καθώς και πολιτιστικές δραστηριότητες θεάτρου, χορού, μουσικής, κινηματογράφου και λοιπών εικαστικών τεχνών και φωτογραφίας.

 

στ) Την αγορά έργων τέχνης που αναφέρονται στον αιγαιοπελαγίτικο χώρο ή έχουν δημιουργηθεί από καλλιτέχνες που κατάγονται από αυτόν.

 

ζ) Την διατήρηση πλήρους αρχείου πολιτιστικών σωματείων.

 

η) Την εισήγηση για την προμήθεια και διάθεση αθλητικού υλικού σε σχολεία των νησιών του Αιγαίου.

 

θ) Την επιχορήγηση διαφόρων φορέων για κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση αθλητικών και πολιτιστικών έργων και την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας τους.

 

ι) Την ηθική και οικονομική συμπαράσταση στα αθλητικά σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, με σκοπό τη διάδοση, καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητισμού, με την παροχή υποτροφιών, βραβείων και άλλων ενισχύσεων.

 

ι)α) Τη μέριμνα, την ηθική και οικονομική στήριξη για την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών προστασίας και για την κατάρτιση προγραμμάτων για υπερήλικες, νέους και παιδιά, παλιννοστούντες ομογενείς, καθώς και ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού.

 

ι)β) Την αρωγή με σκηνές, λοιπά εφόδια και υλικά σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών στην Περιφέρεια του Αιγαίου και την παροχή βοηθημάτων στους πληττόμενους από έκτακτα γεγονότα (άρθρα 1 και 2 του νόμου 1331/1983 (ΦΕΚ 30/Α/1983), άρθρο 5 παράγραφος 9 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 356/1971 (ΦΕΚ 105/Α/1971) και άρθρο 24 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 544/1977, παράλληλα με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

 

ι)γ) Την ηθική και οικονομική ενίσχυση ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο υποστήριξη Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

ι)δ) Την παρακολούθηση της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για τη νέα γενιά και τον απόδημο ελληνισμό στο χώρο του Αιγαίου.

 

ι)ε) Την οργάνωση και λειτουργία των προβλεπομένων στο άρθρο 47 του νόμου 1947/1991 επιστημονικών επιτροπών για τα θέματα υγείας των κατοίκων του Αιγαίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.