Προεδρικό διάταγμα 11/12/80b

ΠΔ 11-12-1980: Περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Χαϊδαρίου Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 11-12-1980: Περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Χαϊδαρίου Αττικής, (ΦΕΚ 734/Δ/1980), 31-12-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1973 (ΦΕΚ 263/Α/1973) και ειδικότερα του άρθρου 33 (παράγραφος 5) αυτού, ως η παράγραφος αυτή προσετέθη δια της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 720/1977 περί εξαιρέσεως από της κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων επιβολής ειδικών τελών επί οικοδομικών εργασιών εκτελούμενων κατά τις διατάξεις του άρθρου 102 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 και του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 395/1968 και ρυθμίσεως ετέρων πολεοδομικών θεμάτων (ΦΕΚ 297/Α/1977).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί Οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 1) αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7 αυτού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 146/1978 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου (Αττικής).

 

6. Την υπ' αριθμόν 304/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

7. Την υπ' αριθμόν 13008/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Οικόπεδα του ρυμοτομικού σχεδίου Χαϊδαρίου (Αττικής) κείμενα εντός των υπ' αριθμών 135)α, 135)β και 74)α οικοδομικών τετραγώνων μη άρτια και μη οικοδομήσιμα κατά την ημέραν εντάξεως αυτών εις το ρυμοτομικό σχέδιον ήτοι την 17-01-1973, ημέραν δημοσιεύσεως του από [ΒΔ] 30-12-1972 βασιλικού διατάγματος περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Χαϊδαρίου (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 13/Δ/1972) θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ' όσον κατά την 09-06-1973, ημέραν δημοσιεύσεως του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού είχαν τις κάτωθι διαστάσεις:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο βάθος: 11 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2.

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 11-12-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.