Προεδρικό διάταγμα 12/12 - Άρθρο 85b

ΠΔ 12-12-1985: Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης της εκτός σχεδίου περιοχής των Δήμων Αθήνας, Αιγάλεω, Περιστερίου, Ταύρου και Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Ελαιώνα)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 12-12-1985: Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης της εκτός σχεδίου περιοχής των Δήμων Αθήνας, Αιγάλεω, Περιστερίου, Ταύρου και Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Ελαιώνα), (ΦΕΚ 717/Δ/1985), 20-12-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 29 (παράγραφος 1) αυτού όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1065/1980 (ΦΕΚ 168/Α/1980).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 (παράγραφος 1).

 

4. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 και ειδικότερα το άρθρο 125 παράγραφος 2.

 

5. Το υπ' αριθμόν 34284/3972/03-09-1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Μελετών Μείζονος Πρωτευούσης για την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας από το οποίο προκύπτει ότι η προθεσμία ως προς το δήμο Περιστερίου πέρασε άπρακτη.

 

6. Την υπ' αριθμόν 1260/1985 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων.

 

7. Την υπ' αριθμόν 224/1985 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω.

 

8. Την υπ' αριθμόν 100/1985 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

 

9. Την υπ' αριθμόν 178/1985 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Ταύρου.

 

10. Την υπ' αριθμόν 494/1985 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

11. Την υπ' αριθμόν 968/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12-12-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.