Προεδρικό διάταγμα 13/8/1929

ΠΔ 13-08-1929: Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 6 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 13-08-1929: Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 6 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών, (ΦΕΚ 299/Α/1929), 21-08-1929.

 

Ελληνική Δημοκρατία

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 5 του μόνου άρθρου του από 03-12-1925 νομοθετικού διατάγματος Περί τροποποιήσεως του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. κυρωθέντος υπό του νόμου 3976/1929 και ιδόντες την υπ' αριθμόν 785 ε. ε. γνωμοδότηση του Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων παρελθούσης δ' απράκτου της προς γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ταχθείσης προθεσμίας, με πρόταση του Ημετέρου επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, αντικαθιστούμε το άρθρο 6 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των ορών και περιορισμών, της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών δια των κάτωθι:

 

{Επί των εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου των πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και παρά τα είτε εντός της ζώνης, είτε εκτός ταύτης τμήματα των Εθνικών, Επαρχιακών και Δημοτικών ή Κοινοτικών οδών και των Σιδηροδρομικών τοιούτων κειμένων οικοπέδων, επιτρέπεται, εφόσον κέκτηνται ταύτα ελαχίστη επιφάνεια 750 m2 ελάχιστα δε όρια εις πρόσωπον 10 m και βάθος 15 m, η ανέγερσις ανά μιας εκατέρωθεν σειράς ελευθέρων πανταχόθεν οικοδομών κατά τις διατάξεις του γενικού οικοδομικού κανονισμού, τηρούμενων άμα των ειδικών περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών διατάξεων.}

 

Εις τον Ημέτερο επί της Συγκοινωνίας Υπουργό αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος.

 

Εν Ύδρα τη 13-08-1929.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.