Προεδρικό διάταγμα 13/8/76

ΠΔ 13-08-1976: Περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δόμησης του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Μυκόνου και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των νήσων Μυκόνου - Δήλου και Ρηνείας (Κυκλάδων)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 13-08-1976: Περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δόμησης του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Μυκόνου και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των νήσων Μυκόνου - Δήλου και Ρηνείας (Κυκλάδων), (ΦΕΚ 336/Δ/1976), 23-10-1976.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 10 (παράγραφος 2) αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1975), και ειδικότερα των άρθρων 68 (παράγραφος 1), 70 (παράγραφος 1), 79 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5), 80 (παράγραφοι 1 και 2), 102 (παράγραφος 3) και 125 (παράγραφος 2) αυτού, την υπ' αριθμόν [Α] Ε23945/4937/20-06-1968 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων περί εξαιρέσεως της αρμοδιότητος του Νομάρχου δια τις περί εγκρίσεως επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών εις περιοχές ιδιαιτέρου Τουριστικού ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 121/Δ/1968) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 1132/1975 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών) ως και την υπ' αριθμόν 440/1976 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Χώρα Μυκόνου

 

Άρθρο 1: Όροι δομήσεως κατά τομείς

Άρθρο 2: Όροι δομήσεως Τομέως Α

Άρθρο 3: Όροι δομήσεως Τομέων Β και Γ

Άρθρο 4: Γενικοί περιορισμοί τομέων Α, Β και Γ

Άρθρο 5: Όροι δομήσεως οικισμού προ του 1923 Χώρας Μυκόνου

 

Κεφάλαιο Β: Νήσος Μύκονος - Ρηνείας - Δήλος

 

Άρθρο 6: Όροι δομήσεως

 

Κεφάλαιο Γ: Ειδικοί όροι δόμησης νήσων Μυκόνου - Δήλου - Ρηνείας

 

Άρθρο 7: Ογκομετρία, διάταξη των κτιρίων και διαμόρφωσις ελευθέρων χωρών

Άρθρο 8: Μορφολογική σύνθεση κτιρίων

Άρθρο 9: Κατασκευαστικοί τρόποι

Άρθρο 10: Διαρρύθμιση και επίπλωση εσωτερικών χώρων

Άρθρο 11: Επιγραφές, δημοτικός φωτισμός, επικάλυψη και επίπλωση οδών

 

Κεφάλαιο Δ: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 12: Έκταση εφαρμογής του παρόντος διατάγματος

Άρθρο 13: Έγκριση Αρχιτεκτονικής Επιτροπής

Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 13-08-1976

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Δημόσιων Έργων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.