Προεδρικό διάταγμα 148/10 - Άρθρο 42

Άρθρο 42


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων όπως είχαν ορισθεί και ασκούνταν με διατάξεις τυπικών νόμων και κανονιστικών πράξεων και οι οποίες δεν έχουν απονεμηθεί σύμφωνα με το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 στις περιφέρειες, ούτε έχουν μεταβιβασθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους δήμους, ασκούνται από 01-01-2011 από τις υπηρεσίες που συστήνονται με το παρόν, με εξαίρεση θέματα προστασίας των δασών, καθώς και θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος (άρθρο 283 παράγραφος 3 του νόμου 3852/2010).

 

Η έναρξη ισχύος της παραγράφου 3)δ του άρθρου 12, αναφορικά με την μισθοδοσία των υπαλλήλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας, θα καθοριστεί με απόφαση Περιφερειάρχη.

 

Έως την έναρξη ισχύος της παραγράφου 3)δ του άρθρου 12, αρμοδιότητες που περιγράφονται στην εν λόγω παράγραφο και αφορούν το προσωπικό των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας, θα ασκούνται από τα Τμήματα Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των Διευθύνσεων Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

Από την παρούσα τροποποίηση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οικονομικού έτους 2016, διότι στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προστίθεται Τμήμα Υποστήριξης Υλοποίησης Μέτρων ΠΑΑ 2014-20120 ανά Περιφερειακή Ενότητα και η δαπάνη θα καλυφθεί από τον παρακάτω ΚΑΕ Εξόδων Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ως εξής:

 

Φορέας

ΚΑΕ Εξόδων

Περιγραφή

Ποσό

073

0215

Επίδομα θέσης ευθύνης

776.664,96

 

Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 7897/203793/2016 απόφαση (ΦΕΚ 3847/Β/2016), με την υπ' αριθμόν 9053/229409/2016 απόφαση (ΦΕΚ 4401/Β/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.