Προεδρικό διάταγμα 14/7/81d

ΠΔ 14-07-1981: Περί αποχαρακτηρισμού τμήματος του οικισμού Παραμυθίας (Θεσπρωτίας) και επιβολής όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των λοιπών τμημάτων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-07-1981: Περί αποχαρακτηρισμού τμήματος του οικισμού Παραμυθίας (Θεσπρωτίας) και επιβολής όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των λοιπών τμημάτων αυτού, (ΦΕΚ 441/Δ/1981), 20-08-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 85Α αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 79 (παράγραφος 6) ως αυτή αντικαταστάθηκε δια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977 περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοση οικοδομικών αδειών καταβαλλομένων φόρων κ.λ.π. (ΦΕΚ 171/Α/1977), 80 και 125 (παράγραφος 2) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 2) αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

5. Τις διατάξεις του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών (ΦΕΚ 594/Δ/1978).

 

6. Την υπ' αριθμόν 23101/08-08-1978 απόφαση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων περί εξαιρέσεως παραδοσιακών τινών οικισμών του Κράτους, εκ της αρμοδιότητος του Νομάρχου ως προς την έγκριση, επέκταση, τροποποίηση κ.λ.π. των σχεδίων πόλεων και κωμών και τροποποίησις της παραγράφου 8 της υπ' αριθμόν Ε35400/1970 αποφάσεως περί του τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών προ του έτους 1923 στερουμένων σχεδίων ρυμοτομίας (ΦΕΚ 788/Β/1970).

 

7. Την ατό 26-11-1980 Εισήγηση - Αιτιολογική έκθεση της Διευθύνσεως Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7).

 

8. Την υπ' αριθμόν 201/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζομε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Εις τον Υπουργόν Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 14-07-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.