Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 313

Άρθρο 313: Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων σε υπάρχοντα κτίρια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 4 του νόμου 960/1979)

 

1. Είναι δυνατό να επιβάλλεται, σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 310 και 311, η υποχρέωση για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και σε υπάρχοντα πριν από την 25-08-1979 κτίρια που βρίσκονται εντός ή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, εφόσον τα κτίρια αυτά, λόγω της χρήσης τους, προκαλούν αυξημένη κίνηση οχημάτων, από την οποία παρακωλύεται η κυκλοφορία ή εν γένει η λειτουργικότητα της περιοχής ή θίγεται αισθητά το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής ενεργοποιείται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 154. Η έκδοση των διαταγμάτων αυτών γίνεται ύστερα από έκθεση των αρμόδιων πολεοδομικών υπηρεσιών με την οποία διαπιστώνεται η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

 

2. Με τα προεδρικά διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται κάθε άλλη σχετική υποχρέωση των κυρίων ή συγκυρίων ή αυτών που έχουν την εκμετάλλευση του κτιρίου, τάσσεται προθεσμία για την εκπλήρωση από τους ενδιαφερόμενους των παραπάνω υποχρεώσεων και ρυθμίζεται εν γένει κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Όταν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω τασσόμενη προθεσμία επιβάλλεται κατά των υπόχρεων η διακοπή χρήσης καθώς και η ποινή και το πρόστιμο της παραγράφου 6 του άρθρου 312.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.