Προεδρικό διάταγμα 15/6/81b

ΠΔ 15-06-1981: Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Νέων Λιοσίων (Αττικής) και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πετρουπόλεως (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 15-06-1981: Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Νέων Λιοσίων (Αττικής) και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Πετρουπόλεως (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 351/Δ/1981), 01-06-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 9 και 70 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως τροποποιήθηκε για του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 10 (παράγραφοι 1 και 2), 17 (παράγραφος 1), 21 (παράγραφος 1) και 22 (παράγραφος 1) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφοι 1 και 2) αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 5 (παράγραφος 3) και 44 (παράγραφοι 2 και 3) και 49 (παράγραφος 2) του νόμου 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

6. Τις υπ' αριθμόν πράξεις 73/1976, 82/1977, 88/1977, 80/1978, 81/1978, 90/1978, 91/1978 του Δημοτικού Συμβουλίου Πετρουπόλεως (Αττικής).

 

7. Την υπ' αριθμόν πράξη 431/1978 του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Λιοσίων (Αττικής).

 

8. Τις υπ' αριθμόν 364/1978 και 258/1979 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα μελετών και Οικισμού).

 

9. Το υπ' αριθμόν 161452/666/02-04-1980 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας (Γενικής Διευθύνσεως Δασών).

 

10. Την υπ' αριθμόν 224632/1980 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας περί αναθέσεως ασκήσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας (ΦΕΚ 488/Β/1980).

 

11. Την υπ' αριθμόν 576/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και του Υφυπουργού Γεωργίας, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 15-06-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.