Προεδρικό διάταγμα 16/10/81

ΠΔ 16-10-1981: Περί χαρακτηρισμού περιοχής τινός του Δήμου Κηφισιάς (Αττικής) ως οικιστικής και καθορισμού των όρων αναπτύξεως αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 16-10-1981: Περί χαρακτηρισμού περιοχής τινός του Δήμου Κηφισιάς (Αττικής) ως οικιστικής και καθορισμού των όρων αναπτύξεως αυτής, (ΦΕΚ 591/Δ/1981), 16-10-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 3, 6, 7, 8, 9, 13 και 14 αυτού.

 

2. Τα υπ' αριθμόν 144388/272/09-04-1981 και 2745/22-05-1981 έγγραφα του Υπουργείου Γεωργίας.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 180/1981 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.

 

5. Το υπ' αριθμόν 81/1980 προεδρικό διάταγμα περί ειδικών Χρήσεων γης και ανωτάτων μεγεθών επιτρεπομένης εκμεταλλεύσεως οικοδομήσιμων χώρων (ΦΕΚ 27/Α/1980).

 

6. Την υπ' αριθμόν 1069/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

7. Την υπ' αριθμόν 1448/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Εις τον Υπουργόν Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 16-10-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.