Προεδρικό διάταγμα 17/11/88b

ΠΔ 17-11-1988: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 3 περιοχής δεύτερης κατοικίας Πόρτο Ράφτη του δήμου Μαρκόπουλου (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 17-11-1988: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 3 περιοχής δεύτερης κατοικίας Πόρτο Ράφτη του δήμου Μαρκόπουλου (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 43/Δ/1989), 27-01-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 16-08-1985 προεδρικού διατάγματος Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 416/Δ/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2 (παράγραφοι 1)α, 2), 4 και 5 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Αττικής περιοχών για δεύτερη κατοικία (ΦΕΚ 456/Δ/1985).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα τα άρθρα 7 (παράγραφος 1) και 42 (παράγραφος 4).

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 9.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 998/1979 περί προστασίας δασών κ.λ.π. (ΦΕΚ 289/Α/1979) και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 49 (παράγραφος 2)α).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 και 16 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986).

 

8. Την υπ' αριθμόν Υ/1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 526/Β/1987).

 

9. Την υπ' αριθμόν Υ/1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη (ΦΕΚ 549/Β/1987).

 

10. Την υπ' αριθμόν 17810/754/13-03-1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Σύνταξη και έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής δεύτερης κατοικίας Πόρτο Ράφτη του δήμου Μαρκόπουλου (νομού Αττικής).

 

11. Τα υπ' αριθμούς 105101/6257/07-10-1986 και 75800/3260/31-05-1988 έγγραφα του Υπουργείου Γεωργίας, Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

 

12. Το υπ' αριθμόν 61815/5801/24-11-1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Μείζονος Πρωτευούσης προς το δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας για τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και ότι η προθεσμία του άρθρου 30 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 76/1985 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου (ΦΕΚ 27/Α/1985) πέρασε άπρακτη.

 

13. Την υπ' αριθμόν 260347/1987 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας (ΦΕΚ 83/Β/1987).

 

14. Τις υπ' αριθμούς 57/1985, 107/1985, 112/1985, 114/1985, 115/1985, 116/1985, 117/1985, 266/1985, 15/1986, 78/1986, 80/1986, 81/1986, 124/1986, 131/1986, 238/1986, 239/1986, 241/1986 και 413/1986 του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκόπουλου.

 

15. Τις υπ' αριθμούς 22/04-12-1986 και 24/1987 της 13ης συνεδρίασης γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής.

 

16. Τις υπ' αριθμούς 732/1987 και 578/1988 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υφυπουργού Γεωργίας,αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 17-11-1988

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.