Προεδρικό διάταγμα 17/6/88 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος δεν ισχύουν για τους οικισμούς τους αναφερόμενους στο άρθρο 1 οι διατάξεις:

 

α) Του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος περί ληπτέων υπόψιν μέτρων και του τρόπου καθορισμού των ορίων των προ της 16-08-1923 υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτών (ΦΕΚ 138/Δ/1982), όπως ισχύει και

 

β) των άρθρων 5, 6, 7 (παράγραφοι 2, 6 έως και 10), 8 και 9 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμός δόμησής τους (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

2. Για τον οικισμό Άνω Μερά της νήσου Μυκόνου ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 13-08-1976 προεδρικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Μυκόνου και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των νήσων Μυκόνου - Δήλου και Ρηνείας (Κυκλάδων) (ΦΕΚ 336/Δ/1976).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.