Προεδρικό διάταγμα 24/4/85 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Καταργούμενες - διατηρούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης καθορισμού των ορίων των οικισμών, κατάταξης των οικισμών σε κατηγορίες και τον προσδιορισμό της αρτιότητας των γηπέδων, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παρόντος και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των εξής διαταγμάτων:

 

α) Του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1981) όπως ισχύει σήμερα.

β) Του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 164/Δ/1969) όπως ισχύει σήμερα.

γ) Του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως ισχύει σήμερα.

δ) Του από 06-12-1982 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 588/Δ/1982) και οι αποφάσεις Νομαρχών που εκδόθηκαν για την εφαρμογή του.

ε) Των ειδικών διαταγμάτων ή αποφάσεων Νομαρχών που καθορίζουν όρους δόμησης σε μη χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς χωρίς σχέδιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987), με το άρθρο 10 του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

2. Καταργούνται οι διατάξεις των εξής διαταγμάτων.

 

α) Του από 06-12-1982 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 588/Δ/1982) και οι αποφάσεις Νομαρχών που εκδόθηκαν για την εφαρμογή του.

β) Των ειδικών διαταγμάτων ή αποφάσεων Νομαρχών που καθορίζουν όρους δόμησης σε μη χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς χωρίς σχέδιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 10 του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

3. (πρώην 4). Ειδικά διατάγματα που χαρακτηρίζουν παραδοσιακούς οικισμούς και καθορίζουν όρους και περιορισμούς δόμησης αυτών κατισχύουν των διατάξεων του παρόντος.

 

Για τους οικισμούς που χαρακτηρίσθηκαν παραδοσιακοί με το από 19-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 594/Δ/1978) εφαρμόζονται οι όροι δόμησης που καθορίζονται με το άρθρο 5 παράγραφος 2 αυτού του διατάγματος, αντί των αντιστοίχων όρων δόμησης του ως άνω από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του από 25-04-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 293/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.