Προεδρικό διάταγμα 18/6/18

ΠΔ 18-06-2018: Έγκριση αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής της Αγίας Τριάδας, Δήμου Ηρακλείου (νομού Ηρακλείου), νήσου Κρήτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-06-2018: Έγκριση αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής της Αγίας Τριάδας, Δήμου Ηρακλείου (νομού Ηρακλείου), νήσου Κρήτης, (ΦΕΚ 150/ΑΑΠ/2018), 27-07-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154 όπως ισχύει, 160 (παράγραφοι 1, 2), 161 και 324 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 11, 12, 14, 15, 19, όπως ισχύουν και της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως η παράγραφος αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011), όπως ισχύουν.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Την υπ' αριθμόν 6525/1965 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού Περί χαρακτηρισμού του Δήμου Ηρακλείου - Κρήτης ως οργανωμένου αρχαιολογικού τόπου (ΦΕΚ 360/Β/1965).

 

7. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/22270/651/2012 υπουργική απόφαση Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου, τμήματος της πόλης του Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.

 

8. Την υπ' αριθμόν 26968/1271/1988 (ΦΕΚ 458/Δ/1988) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου οικισμού Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου του οικισμού Νέας Αλικαρνασσού κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού και οικισμών Γαζιού και Αγίας Μαρίνας της κοινότητας Γαζιού (νομού Ηρακλείου) όπως αναδημοσιεύτηκε με την υπ' αριθμόν 67198/3442/1992 (ΦΕΚ 818/Δ/1992) όμοια απόφαση και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 26882/2003 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου (δήμος Ηρακλείου, Νέας Αλικαρνασσού και Γαζιού (νομού Ηρακλείου) (ΦΕΚ 696/Δ/2003).

 

9. Τις 818/2005, 486/2006, 337/2015 και 801/2015 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου.

 

10. Το υπ' αριθμόν 135744/25-11-2016 έγγραφο του Δήμου Ηρακλείου.

 

11. Την υπ' αριθμόν 1/συνεδρία 2η/06-03-2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης.

 

12. Τις υπ' αριθμούς 167/συνεδρία 22η/10-070-2009 και 208/συνεδρία 27η/02-09-2009 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

13. Τις υπ' αριθμούς 54/συνεδρία 9η/25-04-2013, 60/συνεδρία 11η/29-05-2013, 65/συνεδρία 12η/14-06-2013, 7/συνεδρία 2η/21-01-2015 και 85/συνεδρία 7η/07-12-2016 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης,

 

15. Την 46/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-06-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.