Προεδρικό διάταγμα 18/9/09b

ΠΔ 18-09-2009: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Λαυρεωτικής (νομού Αττικής) με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 169Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-09-2009: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Λαυρεωτικής (νομού Αττικής) με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 169Α, (ΦΕΚ 496/ΑΑΠ/2009), 02-10-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6), και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 9)β του νόμου 2508/2007 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/2007).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παράγραφοι 1 και 6) του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ300/2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 2210/Β/2007).

 

6. Την υπ' αριθμόν 2170/2002 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 235/2005, 256/2005, 96/2007, 97/2007 και 140/2007 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Λαυρεωτικής.

 

8. Την υπ' αριθμόν 6150/2009 βεβαίωση του Δήμου Λαυρεωτικής (αριθμός πρωτοκόλλου ΥΠΕΧΩΔΕ 28.116/2009).

 

9. Τις υπ' αριθμούς 16/2008 και 24/2008 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

10. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2009 με ΚΑ εξόδων 307111 κονδύλιο ύψους 748.319,34 Ευρώ προκειμένου να συντελεστεί η απαλλοτρίωση.

 

11. Την υπ' αριθμόν 114/2009 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-09-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.