Προεδρικό διάταγμα 19/1/76b

ΠΔ 19-01-1976: Περί καθορισμού ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Ερμούπολης (Σύρου), ως και των υφιστάμενων προ του 1923 οικισμών Ανάσταση, Καρναρόλες, Καμίνια, Ταξιάρχες και Λαζαρέτα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 19-01-1976: Περί καθορισμού ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Ερμούπολης (Σύρου), ως και των υφιστάμενων προ του 1923 οικισμών Ανάσταση, Καρναρόλες, Καμίνια, Ταξιάρχες και Λαζαρέτα, (ΦΕΚ 47/Δ/1976), 14-02-1976.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 10 (παράγραφος 2) αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 21 (παράγραφος 3), 79 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5), 80 (παράγραφοι 2 και 3) και 87 (παράγραφοι 1 και 2) αυτού και ιδόντες την υπ' αριθμόν 692/1975 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 873/1975 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Εις τον επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 19-01-1976

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.