Προεδρικό διάταγμα 19/5/81

ΠΔ 19-05-1981: Περί επεκτάσεως του Ρυμοτομικού Σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως της κείμενης εντός των ορίων των Κοινοτήτων Σίνδου, Νεοχωρούδας και Νέας Μαγνησίας του νομού Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-05-1981: Περί επεκτάσεως του Ρυμοτομικού Σχεδίου της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως της κείμενης εντός των ορίων των Κοινοτήτων Σίνδου, Νεοχωρούδας και Νέας Μαγνησίας του νομού Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 316/Δ/1981), 16-06-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Το νόμο 742/1977 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 4458/1965 περί βιομηχανικών περιοχών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 319/Α/1977) και ειδικότερα του άρθρου 1 και του άρθρου 4 (παράγραφοι 2 και 3) αυτού.

 

2. Του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 2 παράγραφος 3) αυτού και ιδόντες:

 

3. Το υπ' αριθμόν 50511/317/07-06-1980 έγγραφο του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας, δια του οποίου προκύπτει ότι παρήλθε άπρακτη η τρίμηνη προθεσμία η τασσομένη υπό του άρθρου 4 παράγραφος 3 του νόμου 742/1977 ως προς το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Την υπ' αριθμόν 378/18-12-1979 Πράξη του Συμβουλίου Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας.

 

5. Ως και τις υπ' αριθμούς 110/1980 και 184/1981 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί της Βιομηχανίας και Ενεργείας Υπουργού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Εις τον Υπουργό Βιομηχανίας και Ενεργείας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 19-05-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.