Προεδρικό διάταγμα 19/5/86b

ΠΔ 19-05-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των περιοχών Καλογωνιά και Πλατανιστά - Αγία Ειρήνη του Δήμου Σπάρτης (νομού Λακωνίας) και αναθεώρηση τμημάτων του εγκεκριμένου σχεδίου Σπάρτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-05-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των περιοχών Καλογωνιά και Πλατανιστά - Αγία Ειρήνη του Δήμου Σπάρτης (νομού Λακωνίας) και αναθεώρηση τμημάτων του εγκεκριμένου σχεδίου Σπάρτης, (ΦΕΚ 673/Δ/1986), 19-08-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 1 (παράγραφος 4), 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 6 (παράγραφος 1), 7, 8 (παράγραφος 1), 9.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

5. Την υπ' αριθμόν 75724/1151/1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 767/Β/1983) και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν 28112/356/1985 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 205/Β/1985).

 

6. Την υπ' αριθμόν 58041/2358/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Σπάρτης (νομού Λακωνίας) (ΦΕΚ 471/Δ/1985).

 

7. Την απόφαση υπ' αριθμόν 22046/661/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός τμημάτων των περιοχών Καλογωνιάς και Πλατανιστά - Αγία Ειρήνη του Δήμου Σπάρτης (νομού Λακωνίας), ως πυκνοδομημένα.

 

8. Την υπ' αριθμόν 158/1985 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης.

 

9. Την υπ' αριθμόν 9/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Λακωνίας.

 

10. Την υπ' αριθμόν 225/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 19-05-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.