Προεδρικό διάταγμα 19/6/87b

ΠΔ 19-06-1987: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των περιοχών δεύτερης κατοικίας, Γαλήνης, Υπαπαντής και Αγίου Σεραφείμ της κοινότητας Αρτέμιδας (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-06-1987: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των περιοχών δεύτερης κατοικίας, Γαλήνης, Υπαπαντής και Αγίου Σεραφείμ της κοινότητας Αρτέμιδας (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 722/Δ/1987), 31-07-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 16-08-1985 προεδρικού διατάγματος πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 416/Δ/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2 (παράγραφοι 1)α, 2), 4 και 5 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα τα άρθρα 7 (παράγραφος 1) και 42 (παράγραφος 4).

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8 και 9.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 49.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

7. Την υπ' αριθμόν 71885/3194/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Σύνταξη και έγκριση πολεοδομικής μελέτης των περιοχών δεύτερης κατοικίας Γαλήνης, Υπαπαντής και Αγίου Σεραφείμ της κοινότητας Αρτέμιδας (νομού Αττικής).

 

8. Το υπ' αριθμόν 96663/3599/30-05-1986 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας.

 

9. Την κοινή υπ' αριθμόν 260347/16-02-1987 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας (ΦΕΚ 83/Β/1987).

 

10. Τις υπ' αριθμούς 93/1985, 112/1985, 161/1985 και 189/1985 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Αρτέμιδας.

 

11. Την υπ' αριθμόν 2/1986 γνωμοδότηση της 2ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

 

12. Την υπ' αριθμόν 759/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 19-06-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.