Προεδρικό διάταγμα 19/8/81e

ΠΔ 19-08-1981: Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών των οικισμών Όρμου Γερμανώλη και Κάμπου της Κοινότητας Ίου και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών της Κοινότητας Ίου και περιοχών τινών εκτός των διοικητικών ορίων αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-08-1981: Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών των οικισμών Όρμου Γερμανώλη και Κάμπου της Κοινότητας Ίου και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών της Κοινότητας Ίου και περιοχών τινών εκτός των διοικητικών ορίων αυτών, (ΦΕΚ 587/Δ/1981), 16-10-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 10 (παράγραφος 2) και 11 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα του άρθρου 79 (παράγραφος 6) αυτού, ως αυτή αντικαταστάθηκε δια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977 περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοση οικοδομικών αδειών καταβαλλομένων φόρων κ.λ.π. (ΦΕΚ 171/Α/1977).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979, περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 6 (παράγραφος 2) αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

5. Την από 09-01-1981 αιτιολογική έκθεση της Διευθύνσεως Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7).

 

6. Την υπ' αριθμόν 789/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζομε:

 

Άρθρο 1: Χαρακτηρισμοί

Άρθρο 2: Όροι δόμησης

Άρθρο 3: Σύνθεση όγκων, διάταξη κτιρίων, μορφολογικά στοιχεία

Άρθρο 4: Εγκαταστάσεις επί των κοινόχρηστων χώρων

Άρθρο 5: Επιτρεπόμενες χρήσεις

Άρθρο 6: Παρεκκλίσεις

Άρθρο 7: Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 8: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 9

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 19-08-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.