Προεδρικό διάταγμα 1/6/93

ΠΔ 01-06-1993: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών (νομού Αττικής) και επιβολή προκηπίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 01-06-1993: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών (νομού Αττικής) και επιβολή προκηπίου, (ΦΕΚ 739/Δ/1993), 07-07-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 9, 29 και 70 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 (εδάφιο ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 99 παράγραφος 3 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 2052/1992 μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

4. Την Υ1958/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη (ΦΕΚ 744/Β/1992).

 

5. Τις 211/1987, 53/1989, 264/59 έως 64, 264/2 - 5 - 7 - 8 - 35 - 36 - 50 - 52 - 18 - 22 - 19 - 23 - 20 - 25 - 21 - 24 - 26 - 28 - 29 - 6 - 10 - 11 - 12 - 13 - 9 - 30 - 34 - 33 - 38 - 39 - 14 - 15 - 16 - 17 - 31, 268/14 - 13 - 18 - 9 - 11 - 12 - 7 - 6 - 5 - 8 - 1 - 2 - 3 - 53 - 55 - 52 - 50 - 51 - 43 - 44 - 45 - 46 - 41 - 40 - 35 - 36 - 37 - 38 - 27 - 28 - 29 - 30 - 23 - 24 - 25 - 26 - 19 - 20 - 21 - 22 - 39, 278/31 έως 278/45 - 47 - 16 - 17 - 19 - 23 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 1 - 5 - 6 - 11/1989 και 487/Α/1992 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών.

 

6. Την 58/1992 (συνεδρία 7) γνωμοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (5410/1992 έγγραφο του Οργανισμού Αθήνας) και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

8. Την 242/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 01-06-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.