Προεδρικό διάταγμα 20/10/83

ΠΔ 20-10-1983: Χαρακτηρισμός τμήματος του Δήμου Κηφισιάς (Αττικής) ως παραδοσιακού, αναθεώρηση των όρων και περιορισμών δόμησης και καθορισμός ειδικών χρήσεων γης του Παραδοσιακού Τμήματος του ρυμοτομικού σχεδίου Κηφισιάς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 20-10-1983: Χαρακτηρισμός τμήματος του Δήμου Κηφισιάς (Αττικής) ως παραδοσιακού, αναθεώρηση των όρων και περιορισμών δόμησης και καθορισμός ειδικών χρήσεων γης του Παραδοσιακού Τμήματος του ρυμοτομικού σχεδίου Κηφισιάς, (ΦΕΚ 694/Δ/1983), 21-11-1983.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ειδικότερα τα άρθρα 8, 9, 11 και 85Α.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα τα άρθρα 79 παράγραφος 6, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977 περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοση οικοδομικών αδειών καταβαλλόμενων φόρων κ.λ.π... (ΦΕΚ 171/Α/1977) και 80.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

Την από 06-12-1982 αιτιολογική έκθεση - εισήγηση της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7).

 

5. Την υπ' αριθμόν 733/1982 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 504/1983 και 631/1983 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Ειδικές χρήσεις γης

Άρθρο 4: Ζώνη Α - Αμιγής Κατοικία

Άρθρο 5: Ζώνη Β - Γενικής Κατοικίας

Άρθρο 6: Ζώνη Γ - Λοιπών Μικτών Χρήσεων

Άρθρο 7: Ζώνη Δ - Κοινόχρηστων χώρων

Άρθρο 8: Ζώνη Ε - Λοιπών Ελευθέρων Χώρων

Άρθρο 9: Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 10: Ειδικές Διατάξεις

Άρθρο 11

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 20-10-1983

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.