Προεδρικό διάταγμα 20/2/04

ΠΔ 20-02-2004: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Μυτιλήνης στο Βόρειο Παραδοσιακό τμήμα, στην περιοχή Επάνω Σκάλας, στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Μυρίνης, Κρήνης, Κισθήνης και Ηλιοπούλου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 20-02-2004: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Μυτιλήνης στο Βόρειο Παραδοσιακό τμήμα, στην περιοχή Επάνω Σκάλας, στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Μυρίνης, Κρήνης, Κισθήνης και Ηλιοπούλου, (ΦΕΚ 235/Δ/2004), 05-03-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6) και 154, του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

β) Την παράγραφο 9)β του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

2. Το από 02-09-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 869/Δ/1988) αναθεώρηση και επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Μυτιλήνης στο παραδοσιακό τμήμα αυτής και έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Καμάρες, Αγία Κυριακή και Λαγκάδα - Λαζαρέτα του Δήμου Μυτιλήνης.

 

3. Την 539/2002 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

 

4. Την από 10-04-2003 εισηγητική έκθεση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου.

 

5. Το 4/2003 (θέμα 6ο) Πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου.

 

6. Την Δ478/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Αιγαίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 20-02-2004

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.