Προεδρικό διάταγμα 22/8/80

ΠΔ 22-08-1980: Περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Νομού Ηρακλείου (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα της 22-08-1980: Περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Νομού Ηρακλείου (Αττικής), (ΦΕΚ 506/Δ/1980), 22-08-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα του άρθρου 33 (παράγραφος 5) αυτού, ως η παράγραφος αυτή προσετέθη δια της παραγράφου 4 του άρθρο 11 του νόμου 720/1977 περί εξαιρέσεως από της κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων, επιβολής ειδικών τελών επί οικοδομικών εργασιών εκτελούμενων κατά τις διατάξεις του άρθρου 102 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 και του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 395/1968 και ρυθμίσεως ετέρων πολεοδομικών θεμάτων (ΦΕΚ 207/Α/1968).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 1) αυτού.

 

4. Τις διατάξεις τον νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2 (παράγραφος 2) και 3 (παράγραφος 1 εδάφιο α) αυτού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 183/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), και

 

10. Την υπ' αριθμόν 541/1980 του γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Οικόπεδα του ρυμοτομικού σχεδίου Νομού Ηρακλείου (Αττικής) κείμενα επί των υπ' αριθμόν 289 και 297 οικοδομικών τετραγώνων, μη άρτια και μη οικοδομήσιμα κατά την ημέραν εντάξεως αυτών εις το ρυμοτομικό σχέδιον, ήτοι κατά την 10-08-1959, ημέραν δημοσιεύσεως του από 26-07-1959 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ηρακλείου (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 159/Α/1959), θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφ' όσον κατά την 09-06-1973, ημέραν δημοσιεύσεως του νομοθετικού διατάγματος 8/1973, είχαν τις κάτωθι διαστάσεις:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

2. Ελάχιστο βάθος: 12 m.

3. Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 22-08-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.