Προεδρικό διάταγμα 23/3/77

ΠΔ 23-03-1977: Περί τροποποιήσεως των όρων και περιορισμών δόμησης επί ενίων οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Πρέβεζας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23-03-1977: Περί τροποποιήσεως των όρων και περιορισμών δόμησης επί ενίων οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Πρέβεζας, (ΦΕΚ 131/Δ/1977), 25-04-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις του 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.,, ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 21 (παράγραφος 3), 22 (παράγραφος 3), 79 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) και 89 (παράγραφοι 1, 2 και 3) αυτού και ιδόντες την υπ' αριθμόν 248/1976 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (τμήμα Μελετών) ως και την 846/1976 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 23-03-1977

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.