Προεδρικό διάταγμα 23/9/85c

ΠΔ 23-09-1985: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός σχεδίου περιοχή του δήμου Καματερού (νομού Αττικής) για την εκτέλεση στεγαστικού προγράμματος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, με την επωνυμία Καματερό Ι και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23-09-1985: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός σχεδίου περιοχή του δήμου Καματερού (νομού Αττικής) για την εκτέλεση στεγαστικού προγράμματος του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, με την επωνυμία Καματερό Ι και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 652/Δ/1985), 07-11-1985.

 

1. Τις διατάξεις, του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 6) και 26, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα τα άρθρα 32, 34 (παράγραφος 1), 35 (παράγραφος 5)β) και 38.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Καματερού έχει πληθυσμό 15.593 κατοίκους.

 

5. Την υπ' αριθμόν 87/1985 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Καματερού.

 

6. Την υπ' αριθμόν 89/1985 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

7. Την υπ' αριθμόν 716/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 23-09-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.