Προεδρικό διάταγμα 24/10 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υποπερίπτωση α)α της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α. Ως Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης:

 

i) η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 341/1990 (ΦΕΚ 135/Α/1990)),

 

ii) η Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 341/1990),

 

iii) η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 341/1990) με τις κεντρικές και περιφερειακές τους υπηρεσίες,

 

iv) η Διεύθυνση Ελέγχου, Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (άρθρο 1 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 195/Α/2005)),

 

v) η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος (άρθρο 43 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 238/1979 (ΦΕΚ 66/Α/1979)),

 

vi) το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 191/1996 (ΦΕΚ 154/Α/1996)),

 

vii) το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Ειδικών Λογαριασμών (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 191/1996 (ΦΕΚ 154/Α/1996)) και

 

viii) η Ειδική Επιστημονική Γραμματεία του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (άρθρο 4 του νόμου 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006)).}

 

2. Η υποπερίπτωση γ)γ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 381/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ)γ) Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (κοινή υπουργική απόφαση Δ13/Φ.7.11/18797/29-07-2008 (ΦΕΚ 1540/Β/2008)), με εξαίρεση την αρμοδιότητα των δράσεων στον τομέα της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών, η οποία παραμένει στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ασκείται από τη Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων στον Τομέα της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (ΜΣΥ) (άρθρο 2 της πιο πάνω κοινής υπουργικής απόφασης) η οποία αποτελεί ως σύνολο θέσεων και προσωπικού υπηρεσία του Υπουργείου αυτού.}

 

3. Μετά την υποπερίπτωση γ)γ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 προστίθεται υποπερίπτωση δ)δ που έχει ως εξής:

 

{δ)δ) Στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τα ακόλουθα Γραφεία:

 

i) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους (άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/1989)),

 

ii) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση β του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 381/1989),

 

iii) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση γ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 381/1989), Έως τη λειτουργία αντίστοιχων γραφείων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τα γραφεία αυτά εξυπηρετούν και τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας αυτής.}

 

4. Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων, που είχε συσταθεί στο τέως Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (άρθρο 4 του νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003)), μετατρέπεται και συνιστά Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στην Ειδική Γραμματεία αυτή μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού η Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού και λοιπών Φυσικών Πόρων (άρθρο 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/1989)) της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

5. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνιστάται Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. Στην Γενική Γραμματεία αυτή ανήκουν η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 340/1990 (ΦΕΚ 135/Α/1990)), η Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Έργων (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 49/1996 (ΦΕΚ 44/Α/1996)) και η Διεύθυνση Χωροταξίας (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1988 (ΦΕΚ 19/Α/1988), οι οποίες αποσπώνται από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού.

 

6. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 352/1991 (ΦΕΚ 124/Α/1991), και 1 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 228/2002 (ΦΕΚ 208/Α/2002)) εντάσσεται ως Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.}

 

7. Το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, η εποπτεία του οποίου παραμένει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξακολουθεί, έως τη συγκρότηση αντίστοιχου φορέα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να καλύπτει τις δαπάνες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβλεπόμενες στο άρθρο 8 του νόμου 3208/2003 (Ειδικός Φορέας Δασών) και να εξυπηρετεί λειτουργικά τις ανάγκες της μεταφερθείσας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. Κατά το μέρος αυτό το Κεντρικό Ταμείο εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, όπου στο νόμο αναφέρεται Υπουργός Γεωργίας ή Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νοείται εφεξής ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

8. Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από τις 05-11-2009.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.