Προεδρικό διάταγμα 24/7/80

ΠΔ 24-07-1980: Περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Γλυφάδας (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 24-07-1980: Περί τροποποιήσεως ενίων όρων και περιορισμών δομήσεως οικοπέδων τινών του ρυμοτομικού σχεδίου Γλυφάδας (Αττικής), (ΦΕΚ 427/Δ/1980), 09-08-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, και ειδικότερα του άρθρου 33 (παράγραφος 5) αυτού, ως η παράγραφος αυτή προσετέθη δια της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 720/1977 περί εξαιρέσεως από της κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων, επιβολής ειδικών τελών επί οικοδομικών εργασιών εκτελούμενων κατά τις διατάξεις του άρθρου 102 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 και του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 395/1968 και ρυθμίσεως ετέρων πολεοδομικών θεμάτων. (ΦΕΚ 297/Α/1977).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 21/1979 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας (Αττικής).

 

5. Την υπ' αριθμόν 165/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), και

 

6. Την υπ' αριθμόν Γ/412/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίζομε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Οικόπεδα του ρυμοτομικού σχεδίου Γλυφάδας (Αττικής) κείμενα επί του υπ' αριθμού 68 οικοδομικού τετραγώνου, μη άρτια και μη οικοδομήσιμα κατά τις διατάξεις του από [ΠΔ] 31-07-1925 προεδρικού διατάγματος περί εγκρίσεως σχεδίου επεκτάσεως συνοικισμού Ευρυάλης (ΦΕΚ 203/Α/1925), θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφ' όσον κατά την 09-06-1973 ημέραν δημοσιεύσεως του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, έχουν τις κάτωθι διαστάσεις:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο 9 m.

Ελάχιστο βάθος 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 140 m2.

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 24-07-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.