Προεδρικό διάταγμα 251/81 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ένδικα μέσα - Λόγος αναιρέσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων επί των περί ων το παρόν Διάταγμα διαφορών υπόκεινται εις πάντα τα ένδικα μέσα τα προβλεπόμενα υπό του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας.

 

2. Εις έφεση υπόκεινται μόνον οι οριστικές αποφάσεις των Διοικητικών Πρωτοδικείων επί προσφυγών κατά αποφάσεων του άρθρου 1 του παρόντος που επιβάλλουν πρόστιμον άνω των εκατό χιλιάδων δραχμών.

 

Οι λοιπές τοιαύτες αποφάσεις είναι ανέκκλητοι. Το άρθρον 165 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας δεν εφαρμόζεται επί των περί ων το παρόν Διάταγμα διαφορών.

 

3. Το δια το παραδεκτό της εφέσεως απαιτούμενον παράβολον υπολογίζεται κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 171 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας. Παράβολον δεν απαιτείται επί εφέσεων ασκουμένων υπέρ του Δημοσίου.

 

4. Δια την άσκηση αναιρέσεως κατά των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων επί διαφορών περί ων το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται το άρθρον 184 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.