Προεδρικό διάταγμα 251/81

ΠΔ 251/1981: Περί της διαδικασίας επιβολής του κατά το άρθρον 60 του νόμου 947/1979 προστίμου και επιλύσεως των σχετικών διαφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 251/1981: Περί της διαδικασίας επιβολής του κατά το άρθρο 60 του νόμου 947/1979 προστίμου και επιλύσεως των σχετικών διαφορών, (ΦΕΚ 67/Α/1979), 20-03-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α. Τις διατάξεις του άρθρου 60 παράγραφος 2 του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών.

 

β. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 7 του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας,Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

γ. Την υπ' αριθμόν 920/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1: Επιβολή του προστίμου

Άρθρο 2: Έκθεσις αυτοψίας

Άρθρο 3: Βιβλίον παραβάσεων

Άρθρο 4: Προσφυγή - εκδίκασις αυτής

Άρθρο 5: Ένδικα μέσα - Λόγος αναιρέσεως

Άρθρο 6: Βεβαίωσις και καταβολή προστίμου

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Εν Αθήναις, 02-03-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Οι Υπουργοί.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.