Προεδρικό διάταγμα 26/11/07 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Περιοχή με στοιχείο Β επιχειρηματικής δραστηριότητας και υπηρεσιών υψηλής στάθμης

 

α) Η παραπάνω περιοχή βρίσκεται βόρεια του άξονα Θεσσαλονίκης - Νέας Μηχανιώνας, μεταξύ των ορίων Αεροδρομίου Μακεδονία και Δήμου Θερμαϊκού και επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

 

Ξενοδοχεία - Ξενώνες - Τουριστικές εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις (Υ/Τ) υψηλής τεχνολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 2601/1998 και ειδικότερα επιτρέπονται οι επιχειρήσεις που περιγράφονται στις παραγράφους β, γ, δ, ε, στ, θ, ι, κ, λ, ο και χ του παραπάνω άρθρου και βεβαιώνονται σε κάθε περίπτωση από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΕΓΕΤ).
Αθλητικές Εγκαταστάσεις (διαδημοτικής εκμετάλλευσης)
Εκπαίδευση (τριτοβάθμια)
Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, κτίρια γραφείων.
Πρόνοια

 

β) Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) και του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως ισχύουν, χωρίς τις προβλεπόμενες παρεκκλίσεις.

 

Είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων περί τεχνοπόλεων, (άρθρο 1, παράγραφος 2 περίπτωση δ, του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997)).

 

Β. Περιοχές με στοιχείο ΓΑ με χρήση κατοικίας

 

α) Στις παρακάτω περιοχές επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

 

1) Κατοικία.

2) Εγκαταστάσεις κοινωνικής μέριμνας.

3) Αθλητικές υπαίθριες εγκαταστάσεις με μέγιστο όγκο κτιρίων: 2000 m3.

4) Εστιατόρια - αναψυκτήρια με μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια: 600 m2.

5) Πολιτιστικά κτίρια και εγκαταστάσεις.

6) Εκπαίδευση.

 

β) Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) και του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως ισχύουν, χωρίς τις προβλεπόμενες παρεκκλίσεις.

 

Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται και εκτάσεις ΠΕΡΠΟ σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) καθώς επίσης και εκτάσεις Οικοδομικών Συνεταιρισμών.

 

Γ. Περιοχή με στοιχείο ΓΒ αστικών κεντρικών λειτουργιών και υποδομών.

 

α) Η παραπάνω περιοχή βρίσκεται στην έκταση μεταξύ Ν. Ρυσίου και Μηδέν (στροφή προς Τρίλοφο) καθώς και στην έκταση που ορίζεται μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Καρδίας και Κάτω Σχολαρίου και επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

 

1) Καταστήματα.

2) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης (άρθρο 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985)).

3) Πρατήρια καυσίμων.

4) Γραφεία-Γραφεία Διοίκησης.

5) Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρείες, Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, περίθαλψη-πρόνοια.

6) Εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια - αναψυκτήρια).

7) Αθλητικές εγκαταστάσεις.

8) Ξενώνες, Ξενοδοχεία.

9) Εμπορικές Εκθέσεις.

 

Τα παραπάνω ισχύουν για τις ιδιοκτησίες με πρόσωπο στο παράπλευρο εθνικό δίκτυο και σε βάθος ιδιοκτησίας 100 m. Στο τμήμα της ιδιοκτησίας πέραν των 100 m επιτρέπεται η κατοικία.

 

β) Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική δομήσιμη επιφάνεια για τα καταστήματα, επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αναψυχής: 600 m2.

 

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) και 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) προεδρικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν, χωρίς τις προβλεπόμενες παρεκκλίσεις.

 

Στην παραπάνω περιοχή δύναται να εφαρμοστούν οι διατάξεις των άρθρων 4 και 7 του νόμου 2508/1997.

 

Δ. Περιοχές με στοιχείο Δ ανάπτυξης δραστηριοτήτων πρωτογενούς τομέα.

 

α) Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται:

 

Εγκαταστάσεις γεωργικών - δασικών - κτηνοτροφικών και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Κοινωφελείς υποδομές και εγκαταστάσεις διαδημοτικού συμφέροντος (νεκροταφεία, κοινωφελή δίκτυα, εγκαταστάσεις μαζικής μεταφοράς).
Κατοικία μέγιστης δομήσιμης επιφάνειας 200 m2 στην οποία περιλαμβάνονται και οι γεωργικές αποθήκες μαζί και με κάθε άλλη υποστηρικτική εγκατάσταση για τη στέγαση των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα.
Γήπεδα golf - ιππικοί όμιλοι - γήπεδο τοξοβολίας.

 

β) Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις - εγκαταστάσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) με επιπλέον περιορισμούς ως κάτωθι:

 

1) Σε περίπτωση εγκατάστασης σε περίοπτα και ιδιαιτέρου φυσικού ενδιαφέροντος σημεία, λόγω της ιδιότυπης γεωμορφολογίας της περιοχής απαιτείται ο έλεγχος και η έγκριση από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

2) Έλεγχος από Επιτροπή της Διεύθυνσης Γεωργίας του μεγέθους του εμβαδού των εγκαταστάσεων, ανάλογα της χρήσης, και έλεγχος ως προς την αναγκαιότητα αυτής. Μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια 1000 m2.

 

3) Για τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις και υποδομές, διαδημοτικού συμφέροντος, επιτρέπεται η δόμηση, κατόπιν προέγκρισης της χωροθέτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3010/2002.

 

Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις Ολυμπιακών προδιαγραφών, γήπεδο Γκολφ, εγκαταστάσεις ιππασίας, γήπεδο τοξοβολίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως ισχύει.

 

Για την κατοικία στην περιοχή αγροτικής γης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει, με εξαίρεση τη μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια ορόφων του κτιρίου, η οποία ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο Δ)α.

 

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) και 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) προεδρικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν, χωρίς τις προβλεπόμενες παρεκκλίσεις.

 

Επιπλέον στη περιοχή αυτή περιλαμβάνονται τα ρέματα και οι αρχαιολογικοί χώροι.

 

Οι περιοχές των οριοθετημένων ρεμάτων χρήζουν απόλυτης προστασίας, με εξαίρεση τις παρεμβάσεις που προβλέπονται από τον σχεδιασμό και ειδικότερα:

 

προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.
έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας.

 

Για τους αρχαιολογικούς χώρους εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

Ε. Περιοχές με στοιχείο ΕΒ προστασίας και οικοανάπτυξης.

 

α) Οι παραπάνω περιοχές οριοθετούνται:

 

1) βόρεια του άξονα Θεσσαλονίκης - Νέας Μηχανιώνας και του διοικητικού ορίου του οικισμού Λειβαδίκι που ανήκει στον όμορο Δήμο Θερμαϊκού και μεταξύ των ορίων του αεροδρομίου Μακεδονία (ανατολικά) και του Δήμου Θερμαϊκού - Δημοτικού Διαμερίσματος Περσίας (δυτικά).

 

2) βορειοδυτικά του οικισμού Κάτω Σχολαρίου, στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίας, όπου υπάρχουν δημοτικές ιδιοκτησίες.

 

β) Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται:

 

Αθλητικές εγκαταστάσεις διαδημοτικού χαρακτήρα.
Ξενώνες - εστιατόρια - camping.
Επαγγελματικές σχολές σχετικές με τον πρωτογενή τομέα.
Studio Κινηματογραφίας.
Πυροσβεστικός Σταθμός.
Σταθμός εξυπηρέτησης δημοτικών οχημάτων και χώρος δημοτικών αποθηκών.
Θερμοκήπια.

 

γ) Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και εστιατόρια:Συντελεστής δόμησης: 0,05, Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 7,5 m και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 3%.
Για ξενώνες και camping μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 7,5 m

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως ισχύει.

 

Για τις επαγγελματικές σχολές εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

Για τις υπόλοιπες χρήσεις που αφορούν εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.