Προεδρικό διάταγμα 26/11/91

ΠΔ 26-11-1991: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Πευκακίων Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής (από 31-01-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 176/Δ/1987)) πλην: α) των οικοδομικών τετραγώνων που εφάπτονται του βασικού οδικού δικτύου όπως αυτό ορίζεται στο (ΦΕΚ 701/Δ/1990), Μεσογείων, Σύνδεση Περιφερειακής Υμηττού με Λεωφόρο Σταυρού, Ελευσίνας (Πευκάκια), δια μέσου οδών Κλεισθένους και Παναγούλη, οδός Αμαρουσίου - Σταυρού (Πεντέλης - Δημοκρατίας - Χαλανδρίου - Αναπαύσεως, Κλεισθένους), Λεωφόρος Σταυρού - Λαυρίου και β) των οικοδομικών τετραγώνων που εμπίπτουν στην αναστολή (ΦΕΚ 537/Δ/1991)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-11-1991: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Πευκακίων Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής (από 31-01-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 176/Δ/1987)) πλην: α) των οικοδομικών τετραγώνων που εφάπτονται του βασικού οδικού δικτύου όπως αυτό ορίζεται στο (ΦΕΚ 701/Δ/1990), Μεσογείων, Σύνδεση Περιφερειακής Υμηττού με Λεωφόρο Σταυρού, Ελευσίνας (Πευκάκια), δια μέσου οδών Κλεισθένους και Παναγούλη, οδός Αμαρουσίου - Σταυρού (Πεντέλης - Δημοκρατίας - Χαλανδρίου - Αναπαύσεως, Κλεισθένους), Λεωφόρος Σταυρού - Λαυρίου και β) των οικοδομικών τετραγώνων που εμπίπτουν στην αναστολή (ΦΕΚ 537/Δ/1991), (ΦΕΚ 903/Δ/1991), 10-12-1991.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 11, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 8 και 14 (παράγραφος 3) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1337/1983.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 101/1990, 127/1990, 33/1991, 52/1991 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίας Παρασκευής.

 

7. Το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο περιοχής Πευκακίων Δήμου Αγίας Παρασκευής (από 31-01-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 176/Δ/1987)).

 

8. Την από 27-07-1991 (ΦΕΚ 537/Δ/1991) υπουργική απόφαση περί αναστολής Οικοδομικών εργασιών και εκδόσεως Οικοδομικών Αδειών.

 

9. Την 62556/5073/13-12-1990 υπουργική απόφαση που ορίζει το βασικό οδικό δίκτυο (ΦΕΚ 701/Δ/1990).

 

10. Την από 17-07-1991 εισήγηση προς Συμβούλιο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανατολικής Αττικής.

 

11. Την με αριθμό 12η/91 πράξη, 31η/1991 συνεδρία γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Αγία Παρασκευή, 26-11-1991

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.