Προεδρικό διάταγμα 26/1/91b

ΠΔ 26-01-1991: Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή των κοινοτήτων Καρίτσης, Καστανιάς, Κερασιάς, Κρυονερίου, Λαμπερού, Μεσενικόλα, Μορφοβουνίου, Μπελοκομύτη, Πεζούλας, Νεοχωρίου, Φυλακτής, Μοσχάτου (νομού Καρδίτσας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-01-1991: Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή των κοινοτήτων Καρίτσης, Καστανιάς, Κερασιάς, Κρυονερίου, Λαμπερού, Μεσενικόλα, Μορφοβουνίου, Μπελοκομύτη, Πεζούλας, Νεοχωρίου, Φυλακτής, Μοσχάτου (νομού Καρδίτσας), (ΦΕΚ 315/Δ/1991), 28-05-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 εδάφιο ι)δ του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Την 15/1988 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Μεσενικόλα.

 

4. Την 12/1988 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Μορφοβουνίου.

 

5. Την 15/1988 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Φυλακτής.

 

6. Την 4/1988 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Κρυονερίου.

 
7. Την 9/1988 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Καστανιάς.

 

8. Την 17/1988 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Μοσχάτου.

 
9. Την 12/1988 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Πεζούλας.

 
10. Το 759/17-02-1988 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών προς τις κοινότητες Καρίτσης, Κερασιάς, Λαμπερού, Μπελοκομύτη και Νεοχωρίου οι οποίες δεν γνωμοδότησαν.

 

11. Την 43/1988 γνωμοδότηση (πρακτικό 10) του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Καρδίτσας.

 

12. Την 347/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε με τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 26-01-1991

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 6 του από 22-10-1998 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 885/Δ/1998).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.