Προεδρικό διάταγμα 26/1/91b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Περιοχές με στοιχείο 1.

 

1. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν γη υψηλής παραγωγικότητας και οριοθετούνται ως εξής:

 

Η πρώτη μεταξύ του περιφερειακού δρόμου και της λίμνης από τον οικισμό Καλύβια πεζούλας και βόρεια, προς τον οικισμό Κρυονέρι σε μήκος 4 km περίπου.
Η δεύτερη σε μήκος 1500 m περίπου μεταξύ του περιφερειακού δρόμου και της λίμνης βορειοανατολικά του Νεοχωρίου.
Η τρίτη ανατολικά των κοινοτήτων Μεσενικόλα και Μορφοβουνίου νότιο του οδικού άξονα, που συνδέει τους οικισμούς Μεσενικόλα και Μητρόπολη από τα νοτιοανατολικά όρια του οικισμού Αγίου Νικολάου της κοινότητας Μοσχάτου και συνεχίζει μέχρι τα εξωτερικά όρια της ζώνης οικιστικού ελέγχου.

 

2. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις γεωργικών αποθηκών, δεξαμενών, θερμοκηπίων, αντλητικών εγκαταστάσεων, υδατοδεξαμενών, φρεάτων, δημοσίων ή κοινοτικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης - διαλογής προϊόντων της περιοχής και κτιρίων κοινής ωφέλειας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος), κατ' εξαίρεση των παραπάνω στη θέση Φτέρη βορειοανατολικά της κοινότητας Νεοχωρίου επιτρέπονται δημόσιες ή κοινοτικές κατασκηνώσεις και αθλητικές εγκαταστάσεις.

 

3. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

β) Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 2 και 3 επιτρέπεται σε καλλιεργούμενα (με βεβαίωση της Διεύθυνσης Γεωργίας) μη άρτια γήπεδα που υφίστανται κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος η κατασκευή μικρών αποθηκών για την φύλαξη εργαλείων κ.τ.λ. εμβαδού μέχρι 10 τ.μ. και ύψους μέχρι 2.50 m και σε απόσταση 5 m τουλάχιστον από τα όρια του γηπέδου.

 

5. Τα μορφολογικά στοιχεία των κτιρίων πρέπει να εναρμονίζονται με αυτά της περιοχής και οι οικοδομικές άδειες να ελέγχονται από την επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

6. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Β. Περιοχή με στοιχείο 3.

 

1. Είναι η περιμετρική παραλίμνια περιοχή ιδιοκτησίας της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού η οποία εκτείνεται από την ακτή της λίμνης έως την υψομετρική καμπύλη των 793,10 m και άνω και η οποία χαρακτηρίζεται ως περιοχή απολύτου προστασίας.

 

2. Στην ως άνω περιοχή επιτρέπεται η δόμηση μόνο για δημόσιες κοινόχρηστες ή κοινοτικές εγκαταστάσεις που έχουν άμεση σχέση με την αξιοποίηση των νερών της λίμνης όπως προσβάσεις, πλωτοί πλωτήρες, στέγαστρα λουομένων ναυταθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς χρήση μηχανοκινήτων σκαφών.

 

Γ. Περιοχές με στοιχείο 4.

 

1. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται δασικές εκτάσεις οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

Δ. Περιοχές με στοιχείο 5.

 

1. Στις περιοχές αυτές απαγορεύονται οι παρακάτω χρήσεις:

 

Στέγαστρα σφαγής ζώων μόνο μέσα στη λεκάνη απορροής.
Οχλούσες βιομηχανικές - βιοτεχνικές μονάδες.
Μονάδες εκτροφής ζώων κοντά σε οικισμούς, στον περιφερειακό δρόμο και σε σημεία έλξης της περιοχής (π.χ. φράγμα, κατασκηνώσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.).

 

2. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 6 στρέμματα.

 

β) Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν εμβαδόν 4 στρέμματα.

 

3. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 επιτρέπεται σε καλλιεργούμενα (με βεβαίωση της Διεύθυνσης Γεωργίας) μη άρτια γήπεδα που υφίστανται κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος η κατασκευή μικρών αποθηκών για τη φύλαξη εργαλείων κ.τ.λ. εμβαδού μέχρι 10 m2 και ύψους 2,50 m και σε απόσταση 5 m τουλάχιστον από τα όρια του γηπέδου.

 

4. Τα μορφολογικά στοιχεία των κτιρίων πρέπει να εφαρμόζονται με αυτά της περιοχής και οι οικοδομικές άδειες να ελέγχονται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

5. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Ε. Γενικές διατάξεις.

 

1. Σε όλες τις παραπάνω περιοχές κατά μήκος του περιφερειακού δρόμου και εκατέρωθεν αυτού σε απόσταση 50 m από τον άξονά του απαγορεύεται κάθε δόμηση με εξαίρεση τα περιφράγματα.

 

2. Στα όρια της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου δεν περιλαμβάνονται οι οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων όπως τα όριά τους καθορίζονται με αποφάσεις του Νομάρχη με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 6 του από 22-10-1998 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 885/Δ/1998).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.