Προεδρικό διάταγμα 28/3/06b

ΠΔ 28-03-2006: Καθορισμός των ορίων του πεδινού - παραλιακού τμήματος του παραδοσιακού οικισμού Σαγιάδος του δήμου Σαγιάδος (νομού Θεσπρωτίας), κατάταξη του οικισμού σε κατηγορίες και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης για ακίνητα που βρίσκονται εκτός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων του οικισμού)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-03-2006: Καθορισμός των ορίων του πεδινού - παραλιακού τμήματος του παραδοσιακού οικισμού Σαγιάδος του δήμου Σαγιάδος (νομού Θεσπρωτίας), κατάταξη του οικισμού σε κατηγορίες και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης για ακίνητα που βρίσκονται εκτός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων του οικισμού), (ΦΕΚ 377/Δ/2006), 05-05-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 79, 81, 82 (παράγραφος 3), 83, 84, 85, 86, 87, 88 και 100 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 εδάφιο β' του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Την υπ' αριθμόν 4881/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 754/Β/2004).

 

5. Τις υπ' αριθμούς 9/1996, 60/2002 και 41/2005 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σαγιάδος.

 

6. Την υπ' αριθμόν 1029977/2715/Β0010/2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 397/Δ/2002).

 

7. Το υπ' αριθμόν 4/1995 πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσπρωτίας.

 

8. Τα υπ' αριθμούς 4349/2000 και 1045/2001 έγγραφα της Η' Εφορίας Προϊστορικών Κλασσικών Αρχαιοτήτων και της 8ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, αντίστοιχα.

 

9. Το υπ' αριθμόν 1929/1996 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών νομού Θεσπρωτίας.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 43/1998, 211/1998, 92/2002, 243/2003 και 55/2005 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

12. Τις υπ' αριθμούς 273/2003, 243/2004 και 49/2006 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 28-03-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.