Προεδρικό διάταγμα 28/93 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διατήρηση αρμοδιοτήτων από διανομαρχιακές αρχές ή όργανα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Διατηρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του νόμου 2026/1992 από τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου αντίστοιχα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

1. Απόφαση συγκρότησης συνεργείου κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών (άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο 3 του από 05-07-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 291/Δ/1983)).

 

2. Καθορισμός υδάτινων περιοχών δύο ή περισσότερων νομών (πράξη υπουργικού συμβουλίου 144/1987 (ΦΕΚ 197/Δ/1987)).

 

3. Προέγκριση χωροθέτησης έργων ή δραστηριοτήτων εκ της κατηγορίας Α' ομάδας ΙΙ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 29 του άρθρου 1 του παρόντος (κοινή υπουργική απόφαση 69269/5387/1990).

 

4. Παροχή σύμφωνης γνώμης κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

5. Έργα διευθέτησης και ρύθμισης ροής υδάτων (προέγκριση χωροθέτησης έργων κοινή υπουργική απόφαση 69269/5387/1990).

 

6. Παρακολούθηση άσκησης των αρμοδιοτήτων των νομαρχιακών υπηρεσιών πολεοδομικού σχεδιασμού και παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών σε αυτές (άρθρο 89 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977).

 

7. Απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 410/1968 (ΦΕΚ 110/Α/1968).

 

8. Αποφάσεις έγκρισης παρεκκλίσεων για εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Α/1985) και παροχή γνωμοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

9. Αρμοδιότητες επικινδύνων οικοδομών όπως αναφέρονται στις διατάξεις το άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4 προεδρικού διατάγματος 13-04-1929 (ΦΕΚ 153/Α/1929).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.