Προεδρικό διάταγμα 28/9/76

ΠΔ 28-09-1976: Περί τροποποιήσεως των άρθρων 5 και 6 του από 23-10 -1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και έκτος της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. διά την ανέγερση οικοδομών προς χρήσιν κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-09-1976: Περί τροποποιήσεως των άρθρων 5 και 6 του από 23-10 -1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και έκτος της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. διά την ανέγερση οικοδομών προς χρήσιν κατοικίας, (ΦΕΚ 307/Δ/1976), 04-10-1976.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις των άρθρων 9, 14 και 17 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κομμών κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως τροποποιήθηκε διά του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και δη του άρθρου 125 αυτού, του από 23-10-1959 βασιλικού διατάγματος περί μέτρων τινών διά την ασφάλειαν της 'Υπεραστικής Συγκοινωνίας ως τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως, του από 01-06-1963 βασιλικού διατάγματος περί συμπληρώσεως της παραγράφου 4 του άρθρου 1 από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π. ως τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως, του αναγκαστικού νόμου 395/1968 περί του ύψους των οικοδομών και του συστήματος της ελευθέρας δομήσεως ως τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως, και ιδόντες την υπ' αριθμόν 777/1976 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών) ως και την υπ' αριθμόν 628/1976 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 28-09-1976

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.